Questions? 

1. Hva er forskjellen mellom Prama Foundation og andre utviklingsprosjekter? Prama har to fundamentale retningslinjer - 'self development and service to humanity'. Det vil si at vi jobber både med selvutvikling (det indre mennesket) og vår posisjon i samfunnet (det ytre mennesket). Gjennom meditasjon, yoga og en balansert livsstil styrker vi oss selv på mange plan, samtidig som vi bruker denne energien på å hjelpe samfunnet rundt oss.

Verden har blitt veldig liten og vi har tilgang til informasjon og bilder fra alle land, derfor blir det også lettere for mange å føle genuin empati for mennesker som lever i frykt og fattigdom. Nordmenn er utrolig gavmilde, men vi føler at mye av dagens bistand og utvikligshjelp har blitt altfor kommersiell og upersonlig. Derfor vil mye av det globale arbeidet vårt gå til oppfølging av både sponsorer og prosjekter, for å utvikle et personlig forhold mellom mennesker. I Norge kommer vi til å ha workshops og foredrag om alt fra yoga og kosthold til metafysikk og filosofi. 

 


2. Hvordan er tilknytningen til de internasjonale prosjektene?


Vi samarbeider med en internasjonal hjelpeorganisasjon (Ananda Marga Universsal Relief Team (AMURT), grunnlagt i India i 1965, med baser i 35 land. AMURT har et stort nettverk over hele verden og er sammensatt av frivillige munker og nonner. De jobber frivillig og er avhengig av støtte, noe som gjør at vi kan være 100% sikker på at pengene blir brutk til riktige formål. All bistanden er også prosjektbasert, som gjør at vi kan sette både kort- og langsiktige mål og delmål. Dermed blir det lettere å se bærekraftig forandring og postiv utvikling.

Akkurat nå samler vi inn penger til fem land - Syria, Haiti, Nicaragua, India og Egypt. Syria-prosjektet dreier seg om nødhjelp og arbeid med familier som har flyktet til Libanon på grunn av opprøret i hjemlandet. I Haiti jobber vi med et barnehjem og en førskole for ungdom som fikk livene sine totalt endret av jordskjelvet. I India sponser vi et mobilt sykehus i Ananda Nagar, Vest Bengal, et av Indias fattigste områder.

 3. Dere legger vekt på 'alternativ bistand'- kan dere utdype dette? 


Prosjektene våre er basert på spirituelle verdier. Det vil si at alle prosjektlederne er opplært i yoga, meditasjon og et neo-humanistisk livssyn som står for en positiv og holistisk utvikling for mennesker, dyr og naturen. Et slikt bilde på verden skaper en sterkere balanse mellom ulike nivåer av samfunnet og øker motstandsdyktigheten i påvente av kriser. Ordet 'prama' kommer fra Sanskrit og betyr 'dynamisk balanse'.

Vi tror at det er viktig å leve en balansert livsstil ved å søke harmoni mellom kropp, sinn og sjel. Som et samfunn bidrar vi til denne balansen gjennom å promotere økonomiske, politiske og sosiale systemer basert på harmoni mellom mennesker, lokalsamfunn og miljø. Derfor jobber vi på en global skala, men fokuserer på individuell selvutvikling. Prama kommer til å promotere disse verdiene gjennom å gjøre mennesker bevisste på ubalansen verden er i for øyeblikket, samtidig som vi støtter løsningsorienterte prosjekter som inspirerer og løfter opp mennesker i negative situasjoner.
4. Hvordan ønsker dere å nå frem til folk?


Vi kommer til utnytte internett og sosiale medier fullt ut. Det er lett å donere penger gjennom nettbank, paypal og lignende. Vi har en veldig aktiv facebook side hvor vi poster prosjektenes utvikling og felt rapporter i tillegg til inspirerende informasjon, bilder, foto og dokumentarer. Vi er også veldig opptatt av at mennesker engasjerer seg og virkelig føler for målene våre, så derfort vil det også bli mulighet for å jobbe med oss. Vi tilbyr internship for studenter, opphold i prosjektlandene med frivllig jobbing og det er åpent for sponsorer å dra ned for å besøke prosjektene de støtter.
5. Hvordan begynte prosjektet, og hvordan kommer Prama Foundation til å utvikle seg? 

 

Prama Foundation ble stiftet i 2009, men ble launchet i November 2012. Vi har hatt en bratt læringskurve og fått utrolig god tilbakemelding på innhold, mål og design. Stiftelsen ble startet som et ønske om å kunne organisere støtten vi fikk inn fra enkeltpersoner. I begynnelsen sendte vi personlige bidrag til de forskjellige landene, men nå har vi en plattform og kanal for å lære Norge om verdiene og filosofien bak Prama og de fantastiske menneskene vi jobber med. Vi har ingen intensjon om å bli en stor organisasjon med mange ansatte, for det blir lett til at mye av tiden og pengene svinner bort i administrasjon. Ved å holde oss små, har vi også muligheten til å tilpasse oss ulike situasjoner og samtiden vi lever i.